نام شما (الزامی)

آدرس ایمیل (جهت پیگیری سوالات شما)

پیام شما

چرا انتقاد ؟؟

خوب این را همه میدانیم که انسان جایز الخطاست ، پس ممکن است جایی از کار ما مشکل داشته باشد و شما با ذکر این مشکلات میتوانید ما را در این راه همراهی کنید .

چرا پیشنهاد ؟؟

خوب شاید خیلی ها ایده جدیدی برای سایت و نوع محتوا داشته باشند ، این دسته از افراد نیز میتوانند نطرات و بیانات خود را در این قسمت بیان کنند .

ایمیل برای چیست ؟

فیلد دریافت ایمیل یک فیلد کاملا اختیاری بوده و شما بسته به خودتان میتوانید این فیلد را پر کنید ، لازم به ذکر است اگر میخواهید پیام شما قابل پیگری باشد باید ادرس ایمیل خود را وارد کنید تا ما پاسخ را در قالب ایمیل برای ما ارسال کنیم .

ایمیل ندارم !!

مشکلی نیست !!!! بدون ایمیل هم میتوانید پیام خود را ارسال نمایید ، فقط به این نکته توحه کنید که پیام شما قابل پیگیری نیست و اگر میخواهید جواب خود را دریافت کنید باید حتما ایمیل داشته باشید.