دوست صمیمی من سلام…از تو درخواست میکنم برای داشتن ارتباط بهتر و بیشتر با همدیگه ^توی سایت ضربان زندگی^ ثبت نام کنی تا در موارد نیاز بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم و ما تو را در جریان جدیدترین اخبار سایت قرار بدیم.

بستن